Το λόμπι της ενέργειας καταστρέφει την καρδιά της Βόρειας Πίνδου!

ydroilektriko sto rema tis giotsas sto smolika

Με τις εξαγγελίες νέων αιολικών εργοστάσιων, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών
εγκαταστάσεων να πέφτουν σαν το χαλάζι για όλη την Ελλάδα, δεν προκαλεί πλέον έκπληξη ότι ήρθε και η σειρά της Βόρειας Πίνδου.
Πράγματι στον παραπόταμο του Αώου κάτω από τη Σαμαρίνα, το ρέμα Γιότσας (ή Γιοτίτσα) που χωρίζει το Σμόλικα από τη Βασιλίτσα, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου δυναμικότητας 4.2MW, με τα σκαπτικά μηχανήματα να ανοίγουν δρόμους και συνοδά έργα, καταστρέφοντας δάσος, πρανή αλλά και το διεθνές μονοπάτι Ε6 στο τμήμα από Δίστρατο για Σαμαρίνα.

Το ρέμα Γιότσας πριν ξεκινήσουν τα έργα.
Το ρέμα Γιότσας χθες.

Το Υ/Η ανήκει σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμφερόντων Kiefer, είχε μπει σε διαβούλευση το 2018 και δεν είναι το μόνο που έχει πάρει άδεια για την περιοχή, αφού πολλοί παραπόταμοι του Αώου θα έχουν την ίδια τύχη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο Σταθµός Ηλεκτροπαραγωγής χωροθετείται εντός περιοχής του Εθνικού Καταλόγου Natura 2000 (ΖΕΠ-ΕΖ∆) και συγκεκριµένα στην περιοχή GR2130002 “Κορυφές Όρους Σµόλικας”, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαµβάνεται και ο οικότοπος προτεραιότητας υπό µεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά µαυρόπευκα, ενώ το ρέµα Γιότσα βρίσκεται εντός της ζώνης εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας Salmo farioides & Barbus prespensis και σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας για τα είδη: Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Neophron percnopterus και Pyrrhocorax pyrrhocorax.

Μπάζα και κορμοί έχουν πέσει στο ρέμα, ενώ το διεθνές μονοπάτι Ε6 έχει καταστραφεί σε μήκος 100μ. (προς το παρόν).

Ενδεικτικά η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών τονίζει ότι “η ανωτέρω έκταση έχει γενική έκθεση ως προς τον ορίζοντα, η κλίση της κυμαίνεται από 20-300 %, και το υψόμετρο κυμαίνεται από 1000-1700 μέτρα…” ενώ ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προειδοποιεί ότι “…τα νέα έργα οδοποιίας που προτείνονται, θα δώσουν πρόσβαση και θα προκαλέσουν επιπρόσθετη όχληση στα είδη πανίδας και διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω της παρουσίας μεγάλων πρανών και έντονων κλίσεων αλλά και του γεωλογικού υποβάθρου της περιοχής κατολισθήσεις στην περιοχή επέμβασης είναι πολύ πιθανό να συμβούν ειδικά κατά την διάνοιξη της οδού και την εγκατάσταση του αγωγού. Θα δημιουργηθούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υπόσταση και τις αξίες του πάρκου“.

Διαβάστε ακόμα:  Νέα έκδοση χάρτη για Γράμο, Σμόλικα, Βόιο και Βασιλίτσα.

Όμως το ΠΕ Συμβούλιο Περιβαλοντικής Αδειοδότησης, αγνοεί όλα τα παραπάνω και γνωμοδοτεί ότι “…η θιγόµενη έκταση του οικοτόπου προτεραιότητας 9530* από την κατασκευή & λειτουργία του έργου, αποτελεί ένα πάρα πολύ µικρό ποσοστό, σε σχέση µε την συνολική έκταση του συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου στην προστατευόµενη περιοχή”.

Αυτές οι εικόνες είναι μόλις λίγων ωρών και προεικονίζουν το μέλλον όχι μόνο της περιοχής, αλλά όλης της ορεινής Ελλάδας, αν απλώς καθίσουμε και τους βλέπουμε.

Στοιχεία και φωτό: Τάσος Ηλιάδης, συνοδός Βουνού UIMLA
SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...