Τι είναι μια ΜΠΕ που δικαιολογεί την καταστροφή της Πίνδου; Λίγο έκθεση ιδεών, λίγο copy paste και έτοιμη.

Κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση τεσσάρων αιολικών εργοστάσιων στις κορυφογραμμές του Περιστερίου (Λάκμος) και ήδη βρίσκεται σε δημόσια ανάρτηση.

Τα τέσσερα αιολικά εργοστάσια θα εγκατασταθούν σε δυο παράλληλες κορυφογραμμές στη βόρεια πλευρά του βουνού και σε υψόμετρο που θα ξεκινά από τα 1400μ. και θα φτάνει στα 2100μ. Η μια κορυφογραμμή είναι δυτικά του Ανθοχωρίου (Πύργος – Καλόγερος «2092») και η δεύτερη δυτικά του ρέματος της Γκούρας (κορυφές Αρκούδης, Αλάτιστα, Μπελογιάννης «2068»). Για όσους δεν ξέρετε την περιοχή, πάρτε μια εικόνα της από το video όπου υπάρχουν κάποια πλάνα από τις συγκεκριμένες κορυφογραμμές.

Το έργο είναι ιδιοκτησία της Γερμανικής ABO WIND AG, οι Α/Γ που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι Ε-101 – 3,05MW της Γερμανικής εταιρείας ENERCON (δυστυχώς η εταιρεία ζητά αμοιβή για να επιτρέψει τη δημοσίευση φωτό των Α/Γ της!) και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την εκπόνησε ένας Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος από τη Σπάρτη.

Τη διαβάσαμε όλη και τις 320 σελίδες (ναι, αλήθεια) και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Η μελέτη, εκτός των καθαρά τεχνικών αναφορών, κάνει κάποιες γενικές εκτιμήσεις για την ωφέλεια των αιολικών εργοστασίων. Διαβάζουμε:

Οι συνήθεις θέσεις αιολικών πάρκων είναι σε ορεινές περιοχές με θαμνώδη βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών ταχυτήτων του ανέμου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε αυτές τις περιοχές, η χρήση γης είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων οι οποία μπορεί να συνεχισθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Χαρακτηριστικά, σε μερικά αιολικά πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι οι ανεμογεννήτριες γίνονται πόλος έλξης αιγοπροβάτων που επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι τους.

Αφήνουμε ασχολίαστο το παραπάνω και συνεχίζουμε:

Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός Α/Π σε μία περιοχή, συμβάλει στην καλύτερη αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης και με την άμεση προσέγγιση των επίγειων μέσων πυρόσβεσης μικρών και μεγάλων…. Τέλος προσφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησης υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της αποκατάστασης με δενδροφυτεύσεις κλπ.

Και συνεχίζει:

Όπως κάθε έργο, η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αλλοιώνει σε κάποιο βαθμό το περιβάλλον. Υπάρχουν όμως κανόνες που στοχεύουν στη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών πάρκων.

Η τήρηση αυτών των κανόνων έχει σχεδόν πάντα μετατρέψει κατοίκους που αμφέβαλαν για την αιολική ενέργεια σε ένθερμους υποστηρικτές της.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου οι εγκαταστάσεις Α/Γ έχουν γίνει διαδικασία ρουτίνας, η τοπική κοινωνία όχι μόνον δεν αντιδρά αλλά υποδέχεται θερμά τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, λόγω του προφανούς περιβαλλοντικού οφέλους που απορρέει από αυτές. Επίσης, ένα δευτερογενές όφελος το οποίο προκύπτει συχνά από τέτοιες εγκαταστάσεις είναι η τουριστική τους αξιοποίηση, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι λειτουργούν ως αξιοθέατα και πόλος έλξης επισκεπτών.

Είναι εν γένει γνωστό στους έστω και κατ΄ ελάχιστον έχοντες επαφή με την λειτουργία των Αιολικών Συστημάτων, ότι οι Α/Γ προκαλούν αμελητέες επιδράσεις στο περιβάλλον.

“Περιοχή ακόμη χωρίς αιολικά”
Στη Γαλλία υπάρχει ειδικό σήμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δηλώνει ότι βρίσκονται μακριά από αιολικά, αφού έχει αποδειχτεί ότι οι τουρίστες απωθούνται από την ύπαρξη ανεμογεννητριών στα μέρη που επισκέπτονται.

Νομίζω αγαπητοί αναγνώστες ότι έχετε κι εσείς την ίδια γνώμη!
Αλλά ο μελετητής υπόσχεται και θέσεις εργασίας:

…όπως είναι αναμενόμενο, η κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της δυνατότητας παροχής θέσεων εργασίας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο αλλά και της ενίσχυσης του «περιβαλλοντικού τουρισμού» μιας και τα αιολικά πάρκα ελκύουν πολλούς επισκέπτες για επιστημονικές παρατηρήσεις – μετρήσεις, για εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους απλός ψυχαγωγίας.
Η αιολική ενέργεια συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη μιας περιοχής. Για την κατασκευή ενός Α/Π σε μία συγκεκριμένη περιοχή, απαιτείται ένας ικανός αριθμός εργατών. Οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. Το προσωπικό, που συμμετέχει στην φάση κατασκευής, θα πρέπει να διανυκτερεύσει σε τοπικά καταλύματα. Τέλος με την λειτουργία του Α/Π ανοίγουν καινούριες θέσεις εργασίας.

Λίγες σελίδες πιο κάτω (στις παραγράφους για τις επιπτώσεις) αυτοαναιρείται:

Λόγω της φύσης του έργου (βραχύχρονη διάρκεια κατασκευής του πάρκου – σ.σ. 8 μήνες) και της περιορισμένης αλληλεξάρτησης των δραστηριοτήτων με τον τοπικό πληθυσμό, δεν αναμένονται αλλαγές στην εγκατάσταση, τη διασπορά, την πυκνότητα ή το ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής του έργου…. Το έργο δεν απαιτεί παρά πολύ μικρό αριθμό ατόμων για τη λειτουργία του. Επομένως, δεν επηρεάζει τις παρούσες συνθήκες κατοικίας… Μετακίνηση ή οποιαδήποτε μεταβολή του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής δεν απαιτείται λόγω της παρουσίας ή λειτουργίας της Α/Γ.

Πάπαλα η ανάπτυξη!

Βάση Α/Γ.

Και έρχεται η ώρα της κατασκευής. Τι ακριβώς απαιτείται για την ανέγερση της κάθε μιας Α/Γ; Σύμφωνα με τη μελέτη:

Η διαμόρφωση του χώρου έχει σαν σκοπό την δημιουργία προσβάσεων στον χώρο των εγκαταστάσεων από τις υπάρχουσες οδικές αρτηρίες, ήτοι βελτίωση, διεύρυνση και επισκευή του οδοστρώματος αυτών όπου απαιτείται, τη δημιουργία των εσωτερικών οδών διασύνδεσης με τις υπάρχουσες αρτηρίες και μεταξύ των ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου.

Γύρω από το θεμέλιο της κάθε ανεμογεννήτριας θα δημιουργηθεί επίπεδο πλάτωμα για την κίνηση των μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου, της ανεγέρσεως του εξοπλισμού αλλά και μελλοντικά κατά την συντήρηση του, την εκσκαφή και την μετέπειτα επιχωμάτωση των θεμελίων των ανεμογεννητριών, την εκσκαφή και την μετέπειτα επιχωμάτωση των καναλιών καλωδιώσεων μέσης και χαμηλής τάσης. Θα δημιουργηθεί επιπλέον πλάτωμα για την εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών για την κατασκευή των θεμελίων ή της εσωτερικής οδοποιίας ή οποιασδήποτε άλλης εργασίας, αυτή θα γίνει με την έκδοση ειδικής άδειας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. …

Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτείται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την θέση εγκατάστασης κάθε μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται γύρω από την θέση της κάθε ανεμογεννήτριας η κατασκευή ενός ισοπεδωμένου πλατώματος διαστάσεων περίπου 50m x 50m. Η ισοπέδωση του χώρου θα γίνει στον μεγαλύτερο βαθμό με εκχέρσωση του χώρου, ώστε να υπάρχει στέρεο έδαφος στον ευρύτερο χώρο, στον οποίο θα εναποτεθεί ο εξοπλισμός και όπου θα κινηθούν τα ανυψωτικά μηχανήματα.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία …. προκύπτει ότι ένα μέτρο μέσο βάθος εκσκαφών είναι μία ρεαλιστική εκτίμηση για το αναφερόμενο έργο. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εξομάλυνση της δημιουργηθείσας επιφάνειας και κατασκευή στρώσης ώστε να προκύψει οριζόντια επιφάνεια ενώ τέλος θα υλοποιηθεί τελική διάστρωση 3Α με μέσο πάχος 15 εκατοστά. Για την κατασκευή των πέδιλων των ανεμογεννητριών, θα εκπονηθεί αρχικά στατική μελέτη η οποία και θα υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομία για την λήψη της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας.

Η κατασκευή του θεμελίου κάθε ανεμογεννήτριας περιλαμβάνει κατά σειρά τις εξής εργασίες:

• Εκσκαφή βάσεων
• Τοποθέτηση σκυροδέματος καθαριότητος Β 160
• Κατασκευή ξυλοτύπου θεμελίου
• Τοποθέτηση του οπλισμού του πέδιλου και τοποθέτηση / ευθυγράμμιση των υλικών αγκυρώσεως
• Εγκατάσταση θεμελιακής γειώσεως
• Τοποθέτηση των καλωδίων χαμηλής τάσεως
• Σκυροδέτηση πέδιλου με σκυρόδεμα C 25/30
• Επιχωμάτωση.

Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτείται επιφάνεια περίπου 15 m x 15 m για κάθε θέση. Η επιφάνεια αυτή θα δημιουργηθεί σε βάθος περίπου 3 m από το έδαφος για να εξασφαλισθεί η ασφαλής εγκατάσταση και καλή θεμελίωση των Α/Γ.
Συνολικά εκτιμάται ότι για κάθε θέση Α/Γ απαιτείται εκσκαφή περίπου 550-700 m3 εδάφους.

Οι μηχανές θεμελιώνονται στο έδαφος με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. Για την βάση κάθε μηχανής υπολογίζεται ότι απαιτούνται 100m3 περίπου σκυρόδεμα καθαριότητας και 600m3 περίπου οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται με βάση τα ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του πύργου της Α/Γ και την σεισμικότητα της περιοχής εγκατάστασης.

Όπως έχει προαναφερθεί, προβλέπεται κατασκευή ενός κτιρίου ελέγχου επιφάνειας περίπου 60 m² εντός του γηπέδου. Ο οικίσκος θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του Α/Π με το ηλεκτρικό δίκτυο, για την εγκατάσταση του συστήματος τηλε-επίβλεψης ελέγχου και ασφάλειας, για την παρουσία χώρων μικροεπισκευών και αποθήκευσης και τέλος για χώρους υγιεινής.

Θεμελίωση αιολικού εργοστάσιου πάνω σε κορυφογραμμή (Άσκιο).

Αν σας ανησυχούν όλα τα παραπάνω, σε ένα τοπίο όπως του αυτό του Περιστερίου, ησυχάστε:

Ο σχεδιασμός του κτιρίου ελέγχου (σ.σ. ένα για κάθε Α/Γ) θα ακολουθεί κατά τον δυνατόν την αρχιτεκτονική των κτιρίων της ευρύτερης περιοχής.

Κτιριακές εγκαταστάσεις αιολικού εργοστάσιου (Ακαρνανικά Όρη).

Τελικά και σύμφωνα με τη μελέτη, θα φτιαχτεί το αιολικό εργοστάσιο. Με τα ζώα και ειδικά τα πουλιά, την ορνιθοπανίδα δηλαδή, τι γίνεται;

Διαβάστε ακόμα:  Διήμερη κινητοποίηση το ΣΚ 18-19/5, ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων στα Άγραφα

Ο μελετητής αναφέρει ότι η περιοχή είναι Natuta 2000 (ζώνη III) και ότι από τα 105 είδη πτηνών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή, τα 13 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Και συνεχίζει:

Οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των ενδιαιτημάτων από άποψη σπανιότητας ειδών και τα δρυοδάση με τους θαμνώνες την τελευταία.
Συνεπώς, προκύπτει ότι τα λιβαδικά οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης (ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι) αποτελούν τα πλέον αξιόλογα ενδιαιτήματα από ορνιθολογική άποψη, τόσο από άποψη αριθμού ειδών όσο και από άποψη σπανιότητας ειδών.

Ως ενδιαιτήματα διατροφής η ανάλυση δείχνει ότι οι “ανοιχτοί οικότοποι” (λιβάδια, θαμνότοποι, ανοιχτές καλλιέργειες) είναι οι σημαντικότεροι οικότοποι διατροφής για τα περισσότερα είδη σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών πουλιών.

Και δεν παραλείπει να κάνει αναφορά και στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου & Κοιλάδας Αχελώου, όπου ανήκει η περιοχή του έργου:

Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο λαογραφίας και συνδυάζει με μοναδική αρμονία, χαρακτηριστικά, τόσο του φυσικού, όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πέτρινα γεφύρια, πολιτισμικά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, έργα από τα χέρια των ανθρώπων, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά με τα έργα της φύσης: πανέμορφα τοπία, απόκρημνα βουνά, φαράγγια, σπήλαια. Αυτή η τέλεια σμιλευμένη συνύπαρξη του δομημένου με το φυσικό περιβάλλον, προσδίδει στην περιοχή τη μοναδικότητά της.

Και ενώ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της περιοχής για την ορνιθοπανίδα, αλλά και την ενόχληση που θα προκύψει κατά τη διάρκεια κατασκευής και που θα έχει σαν αποτέλεσμα, τα ζώα και τα πουλιά να εκδιωχθούν από την περιοχή, με έναν μαγικό τρόπο καταλήγει:

Μετά την περάτωση των εργασιών και εφόσον αποκατασταθούν οι χώροι επέμβασης, αναμένεται ο επαναποικισμός της περιοχής από τα περισσότερα από τα απομακρυνθέντα είδη πανίδας, λαμβάνοντας υπόψη του ελάχιστου κυκλοφοριακού φόρτου του εσωτερικού οδικού δικτύου. Οι πληθυσμοί των ειδών ορνιθοπανίδας δεν θα επηρεαστούν από το νέο έργο, εφόσον η ακτίνα μετακίνησης τους είναι πολύ μεγάλη.

Εν τέλει, λόγω της ήπιας μορφής του έργου δεν αναμένεται να δημιουργηθούν σοβαρές επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής. Ειδικά για τα πουλιά, πρέπει να σημειωθεί ότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει την αρμονική συνύπαρξη πτηνών και Α/Γ. Τα ποσοστά θνησιμότητας πουλιών σε Α/Π είναι ασήμαντα σε σχέση με άλλους ανθρώπινους παράγοντες. Κυριότερες αιτίες θανάτου θεωρούνται, με σειρά επικινδυνότητας, η πρόσκρουση σε τζάμια κτιρίων και οχημάτων, οι κατοικίδιες γάτες, η πρόσκρουση σε γραμμές μεταφοράς και σε πύργους τηλεπικοινωνιών.

Ενδεικτικά σε σχέση με τα Α/Π, έχει διαπιστωθεί ότι 300 φορές περισσότερα πουλιά σκοτώνονται από οχήματα και 70 φορές περισσότερα από κυνηγούς. Σε κάθε περίπτωση το έργο βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή για τα πουλιά. Από μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε αιολικά πάρκα, έχει διαπιστωθεί ότι τα γηγενή πτηνά συνηθίζουν πιο εύκολα την ύπαρξη των Α/Γ και προσαρμόζουν τον τρόπο και το ύψος της πτήσης τους ώστε να μην κινδυνεύουν. Τα αποδημητικά πουλιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί λίγες προσκρούσεις.

Είναι γεγονός: όλοι μας έχουμε δει στα αλπικά λιβάδια, αγέλες άγριων γατιών να κατασπαράζουν αετούς, γύπες και όρνεα. Τι παραπάνω πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν μερικές δεκάδες 45μετρες έλικες;

Διαβάστε ακόμα:  Μεγάλη συγκέντρωση / διάσχιση για τη σωτηρία του Βερμίου.

Βέβαια ο μελετητής προβλέπει ότι η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την κατασκευή, τη μελέτη για τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Δίνει μάλιστα και οδηγίες γι’ αυτό:

Οι έρευνες για αναζήτηση νεκρών ζώων στο χώρο κάτω από τις ανεμογεννήτριες και γύρω από τους πυλώνες των ανεμογεννητριών θα πρέπει να γίνονται τακτικά. Συνιστάται ο σχεδιασμός στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, με τη μεγαλύτερη δειγματοληπτική προσπάθεια να αφιερώνεται σε περιοχές αυξημένης πιθανότητας ανεύρεσης νεκρών πτηνών (π.χ. κάτω από τις πτερύγια), ενώ λιγότερο εντατική έρευνα να γίνεται μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις. Για μία ανεμογεννήτρια ύψους πυλώνα 100m, με 101m διάμετρο δρομέα, εκτιμάται ότι μετά την πρόσκρουση, τα περισσότερα νεκρά πουλιά πέφτουν σε ακτίνα έως και 100m περίπου από τους πύργους.

Επίσης δεν παραλείπει να συστήσει στην ιδιοκτήτρια εταιρεία να φροντίσει την οπτική των αιολικών εργοστάσιων που θα κατασκευάσει:

…όταν οι Α/Γ περιστρέφονται, το ανθρώπινο μάτι τις θεωρεί χρήσιμες με αποτέλεσμα να γίνονται ευκολότερα οπτικά αποδεκτές, καθώς φαίνεται να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Αντίθετα, όταν σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών δεν δουλεύει ενώ πνέουν άνεμοι, η προσδοκία του παρατηρητή για χρησιμότητα Αιολικών Μηχανών παραβιάζεται.

Για το λόγο αυτό, θεωρείται σκόπιμη η διατήρηση περιστροφής των δρομέων για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα, ενώ οι ιδιοκτήτες των Α/Π θα πρέπει να συντηρούν τακτικά τις μηχανές τους και να αντικαθιστούν το γρηγορότερο τυχόν κατεστραμμένα τμήματα, ώστε να αυξηθεί η δημόσια αποδοχή των εγκαταστάσεων τους. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες που διαθέτουν τρία πτερύγια δίνουν ένα αισθητικά αρμονικότερο αποτέλεσμα.

Η σωστή αισθητική ένταξη των Α/Γ στο τοπίο επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης βαφής τους με χρώμα που τις εντάσσει στο περιβάλλον και βοηθάει στην αποφυγή φαινομένων οπτικής όχλησης.

Βέβαια κάποτε το αιολικό εργοστάσιο θα φάει τα ψωμιά του. Τι λέει ο μελετητής γι’ αυτό;

Αναφορικά με τις ανεμογεννήτριες, η διαστασιολόγηση τους έχει γίνει ώστε να εξασφαλίζεται διάρκεια ζωής τουλάχιστον για 20-25 χρόνια. Η αντοχή και η διαστασιολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων και κατασκευών, έχει υπολογιστεί με βάση την παραπάνω διάρκεια ζωής και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ανεμολογικές κατανομές, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς προδιαγραφές.

Επίσης, παρόλο που η τεχνολογία του είδους δεν διαθέτει ουσιαστικά 20ετή εμπειρία, από τις ανάλογες αρχικές εγκαταστάσεις σημαντικού πλήθους Α/Γ, που βρίσκονται ήδη αρκετά χρόνια σε λειτουργία, τίποτα δε διαμηνύει ότι οι εξοπλισμοί αυτοί δεν θα ξεπεράσουν κατά πολύ την θεωρητική διάρκεια ζωής τους. Συνεπώς μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να θεωρήσουμε ως αναμενόμενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης παραγωγής τα 20 χρόνια, η οποία είναι ταυτόσημη με τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Παραγωγής του έργου.

Και μετά τι θα τα κάνουμε όλα αυτά;

Με την οριστική παύση της λειτουργίας έργου, προτείνεται (σ.σ. και όχι επιβάλλεται) η πλήρης αποξήλωση του εξοπλισμού και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η αποξήλωση του εξοπλισμού περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη εργοταξίου καθώς και τη μεταφορά ενός μέρους του αποξηλωθέντος εξοπλισμού σε κέντρα ανακύκλωσης ή τελικής απόρριψης. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την επανεπίχωση των βάσεων των ανεμογεννητριών, των πλατειών εργασίας και των καναλιών καλωδίων.

Η αποκατάσταση του χώρου των Α/Π θα πραγματοποιηθεί με διαμόρφωση του εδάφους με την προσθήκη αδρανούς και θραυστού υλικού καθώς και φυτικών γαιών. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις ενδημικών φυτών μετά από υπόδειξη του αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Οκ καταλάβαμε.

Τώρα αν όλα αυτά σας φαίνονται υπερβολικά σαν κριτική, περιμένετε: στο κεφάλαιο για τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής βρίσκουμε την παράγραφο:

Επομένως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Πάρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις περιόδους 1951-1997 και 1955-1983 αντίστοιχα καθώς και το διάγραμμα του Emberger (κατά Μαυρομάτη) για την Ελλάδα ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής της Εύβοιας είναι υπόξηρος με χειμώνα θερμό.

Δε μπορούμε να φανταστούμε τι σχέση έχει η Εύβοια με τις κορυφογραμμές του Περιστερίου, προφανώς κάποιο λάθος copy paste έγινε εδώ από άλλη μελέτη.
Και η υποψία μας επιβεβαιώνεται, γιατί στο κεφάλαιο 8.5.4. « Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές», ενημερωνόμαστε ότι το Περιστέρι μάλλον συνορεύει με τη …Βοιωτία, αφού εκεί στην περιοχή υπάρχει και το Πτώον Όρος.

Το Πτώο (ή όρος Πελαγίας) είναι βουνό της Στερεάς Ελλάδας, που βρίσκεται στον νομό Βοιωτίας, βόρεια των λιμνών Παραλίμνη και Υλίκη. Έχει υψόμετρο 781 μέτρα και στις πλαγιές του ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη Ακραίφνιο, που βρισκόταν στην θέση του σύγχρονου ομώνυμου χωριού. Σύμφωνα με τις περιγραφές του Παυσανία στο όρος Πτώο υπήρχε ιερό του Απόλλωνα, το οποίο έχει αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη.

Ότι ναναι δηλαδή.

Μπορούμε να συνεχίσουμε για πολύ την παράθεση αποσπασμάτων, αλλά τι νόημα έχει; Δεν κρίνουμε την μελέτη ως ειδικοί, αλλά ως πολίτες με κοινή λογική, βασικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και γνώση της περιοχής.

Και αναλογιζόμαστε: βουνά, κορυφές, κορυφογραμμές, νησιά και νησίδες θα ισοπεδωθούν, πλαγιές και ρέματα θα μπαζωθούν, τοπία θα αλλοιωθούν, οικότοποι θα καταστραφούν, ακρογιαλιές θα κτισθούν, με δεσμευτικό τρόπο για τις επόμενες γενιές και όλα αυτά θα δικαιολογηθούν με τέτοιας σοβαρότητας μελέτες;

Η βραχονησίδα Αγ. Γεώργιος στο Σαρωνικό. Πλήρης ισοπέδωση.

Κάθε λογικός άνθρωπος, όσο καλόπιστος κι αν είναι δε μπορεί παρά να αντιδράσει σε αυτό το επαπειλούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα ενάντια στην ελληνική φύση.
Όλη την μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...

1 COMMENT