Βάλια Κάλντα

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Βάλια Κάλντα - Αυγό / Βάλια Κάλντα

 • Απόσταση 8786 m
 • Χρόνος 4 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1397 m
 • Ψηλότερο 2154 m
 • Σύν. ανάβασης 880 m
 • Σύν. κατάβασης 134 m
(0)
03/02/2018

Βωβούσα - Αρκουδόρεμα / Βάλια Κάλντα

 • Απόσταση 13663 m
 • Χρόνος 5 h 24 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 984 m
 • Ψηλότερο 1408 m
 • Σύν. ανάβασης 806 m
 • Σύν. κατάβασης 381 m
(0)
03/02/2018

Βάλια Κάλντα - ρέμα Φλέγγας / Μαυροβούνι

 • Απόσταση 6093 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1397 m
 • Ψηλότερο 2157 m
 • Σύν. ανάβασης 774 m
 • Σύν. κατάβασης 45 m
(0)
07/11/2017

Λίμνη Αώου - Φλέγγα (χειμερινή)

 • Απόσταση 14996 m
 • Χρόνος 7 h 0 min
 • Ταχύτητα
 • Χαμηλότερο 1357 m
 • Ψηλότερο 2157 m
 • Σύν. ανάβασης 901 m
 • Σύν. κατάβασης 883 m
(0)
23/10/2017