Διαδρομές χρήστη: Bunny Rabbit

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Βρυσοπούλες - Μεταμόρφωση - 40 καγκέλια / Όλυμπος

 • Απόσταση 16626 m
 • Χρόνος 6 h 25 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 897 m
 • Ψηλότερο 2700 m
 • Σύν. ανάβασης 999 m
 • Σύν. κατάβασης 1835 m
(0)
01/05/2018

Ροσκά - Πλατανάκι / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 3984 m
 • Χρόνος 3 h 1 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1052 m
 • Ψηλότερο 1777 m
 • Σύν. ανάβασης 768 m
 • Σύν. κατάβασης 66 m
(0)
28/03/2018

Τόρνος - Τριανταφυλλιά / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 7478 m
 • Χρόνος 3 h 54 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 890 m
 • Ψηλότερο 1805 m
 • Σύν. ανάβασης 1044 m
 • Σύν. κατάβασης 174 m
(0)
04/02/2018

Ράχη Μπαρμπαλά / Όλυμπος

 • Απόσταση 8273 m
 • Χρόνος 5 h 9 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1004 m
 • Ψηλότερο 2695 m
 • Σύν. ανάβασης 1876 m
 • Σύν. κατάβασης 186 m
(0)
03/02/2018

κτφ. Δέφνερ - Γεροντόβραχος (χειμερινή) / Πάρνασσός

 • Απόσταση 2421 m
 • Χρόνος 2 h 36 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1786 m
 • Ψηλότερο 2361 m
 • Σύν. ανάβασης 593 m
 • Σύν. κατάβασης 18 m
(0)
02/02/2018

Φλαμπούρι - Μόλα - Φλαμπούρι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 9552 m
 • Χρόνος 3 h 23 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 961 m
 • Ψηλότερο 1147 m
 • Σύν. ανάβασης 457 m
 • Σύν. κατάβασης 457 m
(1)
24/01/2018

Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) - Βαθιά Λάκα - Πυραμίδα / Γκιώνα

 • Απόσταση 11529 m
 • Χρόνος 4 h 52 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1147 m
 • Ψηλότερο 2510 m
 • Σύν. ανάβασης 1578 m
 • Σύν. κατάβασης 241 m
(0)
14/01/2018

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3690 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1559 m
 • Ψηλότερο 2404 m
 • Σύν. ανάβασης 864 m
 • Σύν. κατάβασης 20 m
(0)
29/11/2017

Σκάλα Γερακίνας - Μεγάλη Ντουσκιά / Γεράνεια

 • Απόσταση 8952 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 82 m
 • Ψηλότερο 1065 m
 • Σύν. ανάβασης 1069 m
 • Σύν. κατάβασης 86 m
(0)
16/11/2017

Πίσια - Πίντιζα - Φανερωμένη / Γεράνεια

 • Απόσταση 10726 m
 • Χρόνος 3 h 40 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 516 m
 • Ψηλότερο 1041 m
 • Σύν. ανάβασης 709 m
 • Σύν. κατάβασης 703 m
(2)
15/11/2017

Περτουλιώτικα λιβάδια - Κόζιακας

 • Απόσταση 5522 m
 • Χρόνος 3 h 24 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1164 m
 • Ψηλότερο 1901 m
 • Σύν. ανάβασης 773 m
 • Σύν. κατάβασης 48 m
(0)
29/10/2017