Διαδρομές χρήστη: Bunny Rabbit

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(0)

Βρυσοπούλες - Μεταμόρφωση - 40 καγκέλια / Όλυμπος

 • Απόσταση 16,626.000 m
 • Χρόνος 6 h 25 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 897.000 m
 • Ψηλότερο 2,700.000 m
 • Σύν. ανάβασης 999.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,835.000 m
22/06/2021 09:03
(0)

Ροσκά - Πλατανάκι / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 3,984.000 m
 • Χρόνος 3 h 1 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,052.000 m
 • Ψηλότερο 1,777.000 m
 • Σύν. ανάβασης 768.000 m
 • Σύν. κατάβασης 66.000 m
20/07/2021 22:57
(0)

Τόρνος - Τριανταφυλλιά / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 7,478.000 m
 • Χρόνος 3 h 54 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 890.000 m
 • Ψηλότερο 1,805.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,044.000 m
 • Σύν. κατάβασης 174.000 m
20/07/2021 23:01
(0)

Ράχη Μπαρμπαλά / Όλυμπος

 • Απόσταση 8,273.000 m
 • Χρόνος 5 h 9 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,004.000 m
 • Ψηλότερο 2,695.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,876.000 m
 • Σύν. κατάβασης 186.000 m
20/07/2021 23:02
(0)

κτφ. Δέφνερ - Γεροντόβραχος (χειμερινή) / Πάρνασσός

 • Απόσταση 2,421.000 m
 • Χρόνος 2 h 36 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,786.000 m
 • Ψηλότερο 2,361.000 m
 • Σύν. ανάβασης 593.000 m
 • Σύν. κατάβασης 18.000 m
20/07/2021 23:04
(1)

Φλαμπούρι - Μόλα - Φλαμπούρι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 9,552.000 m
 • Χρόνος 3 h 23 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 961.000 m
 • Ψηλότερο 1,147.000 m
 • Σύν. ανάβασης 457.000 m
 • Σύν. κατάβασης 457.000 m
20/07/2021 23:06
(0)

Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) - Βαθιά Λάκα - Πυραμίδα / Γκιώνα

 • Απόσταση 11,529.000 m
 • Χρόνος 4 h 52 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,147.000 m
 • Ψηλότερο 2,510.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,578.000 m
 • Σύν. κατάβασης 241.000 m
20/07/2021 23:11
(0)

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3,690.000 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,559.000 m
 • Ψηλότερο 2,404.000 m
 • Σύν. ανάβασης 864.000 m
 • Σύν. κατάβασης 20.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

Σκάλα Γερακίνας - Μεγάλη Ντουσκιά / Γεράνεια

 • Απόσταση 8,952.000 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 82.000 m
 • Ψηλότερο 1,065.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,069.000 m
 • Σύν. κατάβασης 86.000 m
30/04/2019 11:01
(2)

Πίσια - Πίντιζα - Φανερωμένη / Γεράνεια

 • Απόσταση 10,726.000 m
 • Χρόνος 3 h 40 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 516.000 m
 • Ψηλότερο 1,041.000 m
 • Σύν. ανάβασης 709.000 m
 • Σύν. κατάβασης 703.000 m
29/11/2017 12:30
(0)

Περτουλιώτικα λιβάδια - Κόζιακας

 • Απόσταση 5,522.000 m
 • Χρόνος 3 h 24 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,164.000 m
 • Ψηλότερο 1,901.000 m
 • Σύν. ανάβασης 773.000 m
 • Σύν. κατάβασης 48.000 m
07/10/2021 16:18