Βαρδούσια

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Γύρος Βαρδουσίων MTB / Βαρδούσια

 • Απόσταση 60240 m
 • Χρόνος 7 h 3 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 906 m
 • Ψηλότερο 2020 m
 • Σύν. ανάβασης 2249 m
 • Σύν. κατάβασης 2248 m
(0)
06/07/2018

Βουνό Κωστάριτσας / Βαρδούσια

 • Απόσταση 8900 m
 • Χρόνος 4 h 21 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1434 m
 • Ψηλότερο 2216 m
 • Σύν. ανάβασης 923 m
 • Σύν. κατάβασης 920 m
(1)
04/06/2018

Αρτοτινά Λιβάδια - Δ. Σούφλα / Βαρδούσια

 • Απόσταση 1945 m
 • Χρόνος 1 h 10 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1685 m
 • Ψηλότερο 2152 m
 • Σύν. ανάβασης 508 m
 • Σύν. κατάβασης 90 m
(0)
25/01/2018

Νότια κορυφογραμμή / Βαρδούσια

 • Απόσταση 15774 m
 • Χρόνος 9 h 56 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 860 m
 • Ψηλότερο 2495 m
 • Σύν. ανάβασης 2208 m
 • Σύν. κατάβασης 629 m
(1)
11/01/2018

Χωμήριανη (Ανατολή) - βουνό Χωμήριανης / Βαρδούσια

 • Απόσταση 7020 m
 • Χρόνος 4 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1117 m
 • Ψηλότερο 2293 m
 • Σύν. ανάβασης 1198 m
 • Σύν. κατάβασης 93 m
(0)
03/12/2017

πρφ. Ηλίας - Λούκι Αητού - Κόρακας / Βαρδούσια

 • Απόσταση 5091 m
 • Χρόνος 4 h 16 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1445 m
 • Ψηλότερο 2495 m
 • Σύν. ανάβασης 1022 m
 • Σύν. κατάβασης 29 m
(0)
21/11/2017

Ασανσέρ / Βαρδούσια

 • Απόσταση 6180 m
 • Χρόνος 5 h 32 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 974 m
 • Ψηλότερο 2495 m
 • Σύν. ανάβασης 1493 m
 • Σύν. κατάβασης 55 m
(0)
19/11/2017

Γύρος Δυτικών Βαρδουσίων

 • Απόσταση 21732 m
 • Χρόνος 9 h 25 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 978 m
 • Ψηλότερο 1988 m
 • Σύν. ανάβασης 1455 m
 • Σύν. κατάβασης 1454 m
(2)
14/11/2017

Μουσουνίτσα - Κοπρισιές - Κόρακας

 • Απόσταση 7998 m
 • Χρόνος 5 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1001 m
 • Ψηλότερο 2497 m
 • Σύν. ανάβασης 1547 m
 • Σύν. κατάβασης 109 m
(1)
02/11/2017