Ταΰγετος – Μάνη

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Άνω Βέργα - Κοσκάραγα - Αναβρυτή / Ταΰγετος

 • Απόσταση 25997 m
 • Χρόνος 16 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 684 m
 • Ψηλότερο 1764 m
 • Σύν. ανάβασης 2230 m
 • Σύν. κατάβασης 2313 m
(0)
02/05/2018

Μυστράς - Περγανταίικα - Παρόρι

 • Απόσταση 12398 m
 • Χρόνος 4 h 26 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 293 m
 • Ψηλότερο 1131 m
 • Σύν. ανάβασης 1169 m
 • Σύν. κατάβασης 1196 m
(0)
30/04/2018

Βέργα - Πάνω Βέργα - Καλάθιο / Ταΰγετος

 • Απόσταση 5627 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 322 m
 • Ψηλότερο 1311 m
 • Σύν. ανάβασης 1031 m
 • Σύν. κατάβασης 57 m
(0)
24/01/2018

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3690 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1559 m
 • Ψηλότερο 2404 m
 • Σύν. ανάβασης 864 m
 • Σύν. κατάβασης 20 m
(0)
29/11/2017

Κουμουστά - καταφύγιο Ταΰγετου

 • Απόσταση 9521 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 0 km/h
 • Χαμηλότερο 668 m
 • Ψηλότερο 1555 m
 • Σύν. ανάβασης 1004 m
 • Σύν. κατάβασης 117 m
(0)
27/10/2017