Ταΰγετος – Μάνη

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(0)

Άνω Βέργα - Κοσκάραγα - Αναβρυτή / Ταΰγετος

 • Απόσταση 25,997.000 m
 • Χρόνος 16 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 684.000 m
 • Ψηλότερο 1,764.000 m
 • Σύν. ανάβασης 2,230.000 m
 • Σύν. κατάβασης 2,313.000 m
02/05/2018 10:18
(0)

Μυστράς - Περγανταίικα - Παρόρι

 • Απόσταση 12,398.000 m
 • Χρόνος 4 h 26 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 293.000 m
 • Ψηλότερο 1,131.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,169.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,196.000 m
20/07/2021 22:56
(0)

Βέργα - Πάνω Βέργα - Καλάθιο / Ταΰγετος

 • Απόσταση 5,627.000 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 322.000 m
 • Ψηλότερο 1,311.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,031.000 m
 • Σύν. κατάβασης 57.000 m
20/07/2021 23:06
(0)

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3,690.000 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,559.000 m
 • Ψηλότερο 2,404.000 m
 • Σύν. ανάβασης 864.000 m
 • Σύν. κατάβασης 20.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

Κουμουστά - καταφύγιο Ταΰγετου

 • Απόσταση 9,521.000 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 0.4 km/h
 • Χαμηλότερο 668.000 m
 • Ψηλότερο 1,555.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,004.000 m
 • Σύν. κατάβασης 117.000 m
07/10/2021 16:19