Πελοπόννησος

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(1)

Παλαιά Επίδαυρος - Σαραντακούπι - Πολεμάρχα

 • Απόσταση 6,876.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 6.1 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 511.000 m
 • Σύν. κατάβασης 511.000 m
06/08/2019 15:10
(1)

Πλατάνα (Αιδόνια)- Κόκκινος Βράχος(Πετρί)

 • Απόσταση 8,491.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 10.5 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 470.000 m
 • Σύν. κατάβασης 419.000 m
10/07/2019 20:39
(0)

Πολύφεγγος

 • Απόσταση 8,762.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 4.4 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 612.000 m
 • Σύν. κατάβασης 615.000 m
10/08/2020 12:49
(1)

Πλατάνι Αργολίδας-όρος Φαρμακάς

 • Απόσταση 20,106.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 10.0 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,276.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,276.000 m
06/05/2019 20:59
(0)

Γύρος Πάρνωνα / Πάρνωνας

 • Απόσταση 72,120.000 m
 • Χρόνος 7 h 32 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 479.000 m
 • Ψηλότερο 1,522.000 m
 • Σύν. ανάβασης 2,057.000 m
 • Σύν. κατάβασης 2,056.000 m
15/08/2018 15:45
(0)

Γύρος Δυτικού Μαινάλου

 • Απόσταση 60,300.000 m
 • Χρόνος 7 h 4 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 900.000 m
 • Ψηλότερο 1,336.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,204.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,204.000 m
26/07/2018 19:18
(0)

Άνω Βέργα - Κοσκάραγα - Αναβρυτή / Ταΰγετος

 • Απόσταση 25,997.000 m
 • Χρόνος 16 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 684.000 m
 • Ψηλότερο 1,764.000 m
 • Σύν. ανάβασης 2,230.000 m
 • Σύν. κατάβασης 2,313.000 m
02/05/2018 10:18
(0)

Μυστράς - Περγανταίικα - Παρόρι

 • Απόσταση 12,398.000 m
 • Χρόνος 4 h 26 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 293.000 m
 • Ψηλότερο 1,131.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,169.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,196.000 m
20/07/2021 22:56
(0)

Βέργα - Πάνω Βέργα - Καλάθιο / Ταΰγετος

 • Απόσταση 5,627.000 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 322.000 m
 • Ψηλότερο 1,311.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,031.000 m
 • Σύν. κατάβασης 57.000 m
20/07/2021 23:06
(0)

Πολύδροσο (Τζίντζινα) - Ψαρρής / Πάρνωνας

 • Απόσταση 9,359.000 m
 • Χρόνος 4 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,001.000 m
 • Ψηλότερο 1,838.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,002.000 m
 • Σύν. κατάβασης 165.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3,690.000 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,559.000 m
 • Ψηλότερο 2,404.000 m
 • Σύν. ανάβασης 864.000 m
 • Σύν. κατάβασης 20.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

Σπήλαιο Ερμή - Φλαμπουρίτσα / Ζήρεια

 • Απόσταση 10,639.000 m
 • Χρόνος 3 h 39 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,207.000 m
 • Ψηλότερο 1,749.000 m
 • Σύν. ανάβασης 755.000 m
 • Σύν. κατάβασης 754.000 m
20/07/2021 23:16
(0)

Λίμνη Δόξας - Ντουρντουβάνα

 • Απόσταση 6,937.000 m
 • Χρόνος 3 h 30 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 880.000 m
 • Ψηλότερο 2,108.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,289.000 m
 • Σύν. κατάβασης 65.000 m
23/04/2019 05:58
(0)

Κουμουστά - καταφύγιο Ταΰγετου

 • Απόσταση 9,521.000 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 0.4 km/h
 • Χαμηλότερο 668.000 m
 • Ψηλότερο 1,555.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,004.000 m
 • Σύν. κατάβασης 117.000 m
07/10/2021 16:19