Πελοπόννησος

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Παλαιά Επίδαυρος - Σαραντακούπι - Πολεμάρχα

 • Απόσταση 6876 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 6 km/h
 • Χαμηλότερο 0 m
 • Ψηλότερο 0 m
 • Σύν. ανάβασης 511 m
 • Σύν. κατάβασης 511 m
(1)
05/08/2019

Πλατάνα (Αιδόνια)- Κόκκινος Βράχος(Πετρί)

 • Απόσταση 8491 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 10 km/h
 • Χαμηλότερο 0 m
 • Ψηλότερο 0 m
 • Σύν. ανάβασης 470 m
 • Σύν. κατάβασης 419 m
(1)
10/07/2019

Πολύφεγγος

 • Απόσταση 8762 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 0 m
 • Ψηλότερο 0 m
 • Σύν. ανάβασης 612 m
 • Σύν. κατάβασης 615 m
(0)
06/05/2019

Πλατάνι Αργολίδας-όρος Φαρμακάς

 • Απόσταση 20106 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 10 km/h
 • Χαμηλότερο 0 m
 • Ψηλότερο 0 m
 • Σύν. ανάβασης 1276 m
 • Σύν. κατάβασης 1276 m
(1)
03/05/2019

Γύρος Πάρνωνα / Πάρνωνας

 • Απόσταση 72120 m
 • Χρόνος 7 h 32 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 479 m
 • Ψηλότερο 1522 m
 • Σύν. ανάβασης 2057 m
 • Σύν. κατάβασης 2056 m
(0)
15/08/2018

Γύρος Δυτικού Μαινάλου

 • Απόσταση 60300 m
 • Χρόνος 7 h 4 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 900 m
 • Ψηλότερο 1336 m
 • Σύν. ανάβασης 1204 m
 • Σύν. κατάβασης 1204 m
(0)
26/07/2018

Άνω Βέργα - Κοσκάραγα - Αναβρυτή / Ταΰγετος

 • Απόσταση 25997 m
 • Χρόνος 16 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 684 m
 • Ψηλότερο 1764 m
 • Σύν. ανάβασης 2230 m
 • Σύν. κατάβασης 2313 m
(0)
02/05/2018

Μυστράς - Περγανταίικα - Παρόρι

 • Απόσταση 12398 m
 • Χρόνος 4 h 26 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 293 m
 • Ψηλότερο 1131 m
 • Σύν. ανάβασης 1169 m
 • Σύν. κατάβασης 1196 m
(0)
30/04/2018

Βέργα - Πάνω Βέργα - Καλάθιο / Ταΰγετος

 • Απόσταση 5627 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 322 m
 • Ψηλότερο 1311 m
 • Σύν. ανάβασης 1031 m
 • Σύν. κατάβασης 57 m
(0)
24/01/2018

Πολύδροσο (Τζίντζινα) - Ψαρρής / Πάρνωνας

 • Απόσταση 9359 m
 • Χρόνος 4 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1001 m
 • Ψηλότερο 1838 m
 • Σύν. ανάβασης 1002 m
 • Σύν. κατάβασης 165 m
(0)
03/12/2017

κτφ. Ταΰγετου - πρφ. Ηλίας / Ταΰγετος

 • Απόσταση 3690 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1559 m
 • Ψηλότερο 2404 m
 • Σύν. ανάβασης 864 m
 • Σύν. κατάβασης 20 m
(0)
29/11/2017

Σπήλαιο Ερμή - Φλαμπουρίτσα / Ζήρεια

 • Απόσταση 10639 m
 • Χρόνος 3 h 39 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1207 m
 • Ψηλότερο 1749 m
 • Σύν. ανάβασης 755 m
 • Σύν. κατάβασης 754 m
(0)
29/11/2017

Λίμνη Δόξας - Ντουρντουβάνα

 • Απόσταση 6937 m
 • Χρόνος 3 h 30 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 880 m
 • Ψηλότερο 2108 m
 • Σύν. ανάβασης 1289 m
 • Σύν. κατάβασης 65 m
(0)
08/11/2017

Κουμουστά - καταφύγιο Ταΰγετου

 • Απόσταση 9521 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 0 km/h
 • Χαμηλότερο 668 m
 • Ψηλότερο 1555 m
 • Σύν. ανάβασης 1004 m
 • Σύν. κατάβασης 117 m
(0)
27/10/2017