Παρνασσός

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

Γύρος Δυτικού Παρνασσού / Παρνασσός

 • Απόσταση 103950 m
 • Χρόνος 4 h 59 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 50 m
 • Ψηλότερο 1322 m
 • Σύν. ανάβασης 2183 m
 • Σύν. κατάβασης 2180 m
(0)
06/09/2018

Ανάβαση Βάργιανης / Πάρνασσός

 • Απόσταση 8850 m
 • Χρόνος 32 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 388 m
 • Ψηλότερο 891 m
 • Σύν. ανάβασης 528 m
 • Σύν. κατάβασης 15 m
(0)
15/08/2018

Σουβάλα - Κελάρια - Αγόριανη / Παρνασσός

 • Απόσταση 52910 m
 • Χρόνος 3 h 13 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 298 m
 • Ψηλότερο 1762 m
 • Σύν. ανάβασης 1720 m
 • Σύν. κατάβασης 1730 m
(0)
06/07/2018

Κατ. Δέφνερ - Μάννα - Τσάρκος - Γεροντόβραχος / Παρνασσός

 • Απόσταση 19389 m
 • Χρόνος 9 h 19 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1526 m
 • Ψηλότερο 2382 m
 • Σύν. ανάβασης 1458 m
 • Σύν. κατάβασης 1456 m
(0)
24/05/2018

Μονοπάτι Παρνασσού

 • Απόσταση 22343 m
 • Χρόνος 5 h 48 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 386 m
 • Ψηλότερο 1488 m
 • Σύν. ανάβασης 1458 m
 • Σύν. κατάβασης 1459 m
(0)
02/04/2018

Γύρος Σουβάλας / Παρνασσός

 • Απόσταση 12223 m
 • Χρόνος 4 h 17 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 317 m
 • Ψηλότερο 1000 m
 • Σύν. ανάβασης 792 m
 • Σύν. κατάβασης 798 m
(0)
25/03/2018

Αμφίκλεια - Τούφα / Παρνασσός

 • Απόσταση 9889 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 419 m
 • Ψηλότερο 1520 m
 • Σύν. ανάβασης 1148 m
 • Σύν. κατάβασης 47 m
(0)
05/02/2018

Δελφοί - Κωρύκειο / Παρνασσός

 • Απόσταση 9022 m
 • Χρόνος 3 h 18 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 587 m
 • Ψηλότερο 1331 m
 • Σύν. ανάβασης 880 m
 • Σύν. κατάβασης 137 m
(1)
05/02/2018

κτφ. Δέφνερ - Γεροντόβραχος (χειμερινή) / Πάρνασσός

 • Απόσταση 2421 m
 • Χρόνος 2 h 36 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1786 m
 • Ψηλότερο 2361 m
 • Σύν. ανάβασης 593 m
 • Σύν. κατάβασης 18 m
(0)
02/02/2018

Βάργιανη - Νεραϊδοσπηλιά - Γερολέκας / Παρνασσός

 • Απόσταση 6497 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 930 m
 • Ψηλότερο 1715 m
 • Σύν. ανάβασης 997 m
 • Σύν. κατάβασης 250 m
(1)
26/01/2018

Βελίτσα (Τιθορέα) - Νίψι

 • Απόσταση 7123 m
 • Χρόνος 5 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 418 m
 • Ψηλότερο 1900 m
 • Σύν. ανάβασης 1817 m
 • Σύν. κατάβασης 386 m
(0)
12/12/2017

Μπαρουροσπηλιά - Ψηλή Ράχη / Παρνασσός

 • Απόσταση 7459 m
 • Χρόνος 2 h 30 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 317 m
 • Ψηλότερο 1535 m
 • Σύν. ανάβασης 1216 m
 • Σύν. κατάβασης 30 m
(2)
12/11/2017

"51" - Γερολέκας (Ε4) / Παρνασσός

 • Απόσταση 9796 m
 • Χρόνος 5 h 26 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 853 m
 • Ψηλότερο 1715 m
 • Σύν. ανάβασης 1027 m
 • Σύν. κατάβασης 216 m
(0)
12/11/2017

Λιβάδι - κτφ. - Λιβάδι / Παρνασσός

 • Απόσταση 12070 m
 • Χρόνος 4 h 30 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1111 m
 • Ψηλότερο 1792 m
 • Σύν. ανάβασης 769 m
 • Σύν. κατάβασης 787 m
(0)
08/11/2017

Βελίτσα - Λιάκουρα

 • Απόσταση 10950 m
 • Χρόνος 5 h 44 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 443 m
 • Ψηλότερο 2457 m
 • Σύν. ανάβασης 2184 m
 • Σύν. κατάβασης 227 m
(1)
02/11/2017

Παρνασσός - Μονοπάτι "22"

 • Απόσταση 13 km
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 454 m
 • Ψηλότερο 1730 m
 • Σύν. ανάβασης 146 m
 • Σύν. κατάβασης 1406 m
(0)
26/10/2017

Αμφίκλεια - Λιάκουρα

 • Απόσταση 20034 m
 • Χρόνος 7 h 0 min
 • Ταχύτητα -0 km/h
 • Χαμηλότερο 390 m
 • Ψηλότερο 2457 m
 • Σύν. ανάβασης 2344 m
 • Σύν. κατάβασης 334 m
(0)
18/10/2017