Όλυμπος

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(0)

Καταφύγιο Ζολώτα - Κοφτό - Οροπέδιο Μουσών / Όλυμπος

 • Απόσταση 3,063.000 m
 • Χρόνος 1 h 46 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 2,024.000 m
 • Ψηλότερο 2,695.000 m
 • Σύν. ανάβασης 730.000 m
 • Σύν. κατάβασης 59.000 m
22/06/2021 08:59
(0)

Κορομηλιά - Πετρόστρουγκα / Όλυμπος

 • Απόσταση 5,008.000 m
 • Χρόνος 2 h 30 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,010.000 m
 • Ψηλότερο 1,948.000 m
 • Σύν. ανάβασης 978.000 m
 • Σύν. κατάβασης 63.000 m
22/06/2021 08:59
(0)

Σταυρός - Κορομηλιά / Όλυμπος

 • Απόσταση 8,881.000 m
 • Χρόνος 2 h 16 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 910.000 m
 • Ψηλότερο 1,172.000 m
 • Σύν. ανάβασης 870.000 m
 • Σύν. κατάβασης 764.000 m
22/06/2021 09:12
(0)

Βρυσοπούλες - Μεταμόρφωση - 40 καγκέλια / Όλυμπος

 • Απόσταση 16,626.000 m
 • Χρόνος 6 h 25 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 897.000 m
 • Ψηλότερο 2,700.000 m
 • Σύν. ανάβασης 999.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,835.000 m
22/06/2021 09:03
(0)

Κρεβάτια - Ξερολάκι - Μπάρα / Όλυμπος

 • Απόσταση 27,181.000 m
 • Χρόνος 1 h 59 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 728.000 m
 • Ψηλότερο 1,362.000 m
 • Σύν. ανάβασης 934.000 m
 • Σύν. κατάβασης 906.000 m
20/07/2021 22:58
(0)

Πετρόστρουγκα - Μαγαλιός / Όλυμπος

 • Απόσταση 6,473.000 m
 • Χρόνος 1 h 36 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,686.000 m
 • Ψηλότερο 1,961.000 m
 • Σύν. ανάβασης 471.000 m
 • Σύν. κατάβασης 700.000 m
20/07/2021 23:02
(0)

Ράχη Μπαρμπαλά / Όλυμπος

 • Απόσταση 8,273.000 m
 • Χρόνος 5 h 9 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,004.000 m
 • Ψηλότερο 2,695.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,876.000 m
 • Σύν. κατάβασης 186.000 m
20/07/2021 23:02
(0)

Αγία Κόρη - Κλεφτόβρυση - Μαστορούλι - Αγία Κόρη / Όλυμπος

 • Απόσταση 15,446.000 m
 • Χρόνος 6 h 51 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 345.000 m
 • Ψηλότερο 1,501.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,469.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,469.000 m
20/07/2021 23:08
(0)

Πετρόστρουγκα - Μαστορούλι - Κρεβάτια / Όλυμπος

 • Απόσταση 14,387.000 m
 • Χρόνος 5 h 35 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 797.000 m
 • Ψηλότερο 1,945.000 m
 • Σύν. ανάβασης 763.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,687.000 m
20/07/2021 23:09
(0)

Αγ. Τριάδα – Κρεβάτια – ρέμα Παππά / Όλυμπος

 • Απόσταση 13,154.000 m
 • Χρόνος 4 h 17 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 364.000 m
 • Ψηλότερο 1,012.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,106.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,106.000 m
20/07/2021 23:11
(0)

Πηγαδάκι - Ράχη Αρβανίτη - Καλόγερος / Όλυμπος

 • Απόσταση 8,136.000 m
 • Χρόνος 3 h 2 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,390.000 m
 • Ψηλότερο 2,658.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,344.000 m
 • Σύν. κατάβασης 76.000 m
20/07/2021 23:11
(1)

Γύρος Ενιπέα - Όλυμπος

 • Απόσταση 19,155.000 m
 • Χρόνος 7 h 17 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 271.000 m
 • Ψηλότερο 1,033.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,738.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,738.000 m
30/04/2021 07:45
(0)

Πριόνια - κατ. Α' / Όλυμπος

 • Απόσταση 5,851.000 m
 • Χρόνος 2 h 30 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,091.000 m
 • Ψηλότερο 2,052.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,158.000 m
 • Σύν. κατάβασης 208.000 m
07/10/2021 09:20
(0)

Διασταύρωση - Οροπέδιο Μουσών

 • Απόσταση 13,519.000 m
 • Χρόνος 6 h 0 min
 • Ταχύτητα 2.4 km/h
 • Χαμηλότερο 1,096.000 m
 • Ψηλότερο 2,695.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,807.000 m
 • Σύν. κατάβασης 209.000 m
07/10/2021 16:20