Κεντρική Ελλάδα

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(0)

κτφ. Τράπεζα - Πύργος / Οίτη

 • Απόσταση 6,155.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 2.9 km/h
 • Χαμηλότερο 1,745.000 m
 • Ψηλότερο 2,128.000 m
 • Σύν. ανάβασης 551.000 m
 • Σύν. κατάβασης 168.000 m
31/05/2022 11:50
(1)

Συκιά - Τραγονόρος / Γκιώνα

 • Απόσταση 7,687.000 m
 • Χρόνος 4 h 55 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 712.000 m
 • Ψηλότερο 2,456.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,844.000 m
 • Σύν. κατάβασης 124.000 m
30/03/2022 10:56
(0)

Γύρος Δυτικού Παρνασσού / Παρνασσός

 • Απόσταση 103,950.000 m
 • Χρόνος 4 h 59 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 50.000 m
 • Ψηλότερο 1,322.000 m
 • Σύν. ανάβασης 2,183.000 m
 • Σύν. κατάβασης 2,180.000 m
07/10/2021 16:50
(0)

Ανάβαση Βάργιανης / Πάρνασσός

 • Απόσταση 8,850.000 m
 • Χρόνος 32 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 388.000 m
 • Ψηλότερο 891.000 m
 • Σύν. ανάβασης 528.000 m
 • Σύν. κατάβασης 15.000 m
15/08/2018 16:18
(0)

Γύρος Βαρδουσίων MTB / Βαρδούσια

 • Απόσταση 60,240.000 m
 • Χρόνος 7 h 3 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 906.000 m
 • Ψηλότερο 2,020.000 m
 • Σύν. ανάβασης 2,249.000 m
 • Σύν. κατάβασης 2,248.000 m
22/06/2021 09:02
(0)

Brevet Θέρμου (2010)

 • Απόσταση 218,494.000 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 19.3 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 4,600.000 m
 • Σύν. κατάβασης 4,579.000 m
02/09/2021 08:48
(0)

Σουβάλα - Κελάρια - Αγόριανη / Παρνασσός

 • Απόσταση 52,910.000 m
 • Χρόνος 3 h 13 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 298.000 m
 • Ψηλότερο 1,762.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,720.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,730.000 m
02/09/2021 08:47
(0)

Σουβάλα - Οινοχώρι - Βρύζες

 • Απόσταση 77,927.000 m
 • Χρόνος 3 h 28 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 280.000 m
 • Ψηλότερο 1,245.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,633.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,633.000 m
23/07/2018 14:47
(1)

Βουνό Κωστάριτσας / Βαρδούσια

 • Απόσταση 8,900.000 m
 • Χρόνος 4 h 21 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,434.000 m
 • Ψηλότερο 2,216.000 m
 • Σύν. ανάβασης 923.000 m
 • Σύν. κατάβασης 920.000 m
12/11/2018 09:37
(0)

Κατ. Δέφνερ - Μάννα - Τσάρκος - Γεροντόβραχος / Παρνασσός

 • Απόσταση 19,389.000 m
 • Χρόνος 9 h 19 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,526.000 m
 • Ψηλότερο 2,382.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,458.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,456.000 m
26/10/2018 08:16
(0)

Μονοπάτι Παρνασσού

 • Απόσταση 22,343.000 m
 • Χρόνος 5 h 48 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 386.000 m
 • Ψηλότερο 1,488.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,458.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,459.000 m
20/07/2021 22:57
(0)

Ροσκά - Πλατανάκι / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 3,984.000 m
 • Χρόνος 3 h 1 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,052.000 m
 • Ψηλότερο 1,777.000 m
 • Σύν. ανάβασης 768.000 m
 • Σύν. κατάβασης 66.000 m
20/07/2021 22:57
(0)

Γύρος Σουβάλας / Παρνασσός

 • Απόσταση 12,223.000 m
 • Χρόνος 4 h 17 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 317.000 m
 • Ψηλότερο 1,000.000 m
 • Σύν. ανάβασης 792.000 m
 • Σύν. κατάβασης 798.000 m
20/07/2021 22:58
(0)

Αμφίκλεια - Τούφα / Παρνασσός

 • Απόσταση 9,889.000 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 419.000 m
 • Ψηλότερο 1,520.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,148.000 m
 • Σύν. κατάβασης 47.000 m
20/07/2021 23:00
(1)

Δελφοί - Κωρύκειο / Παρνασσός

 • Απόσταση 9,022.000 m
 • Χρόνος 3 h 18 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 587.000 m
 • Ψηλότερο 1,331.000 m
 • Σύν. ανάβασης 880.000 m
 • Σύν. κατάβασης 137.000 m
20/07/2021 23:00
(0)

Τόρνος - Τριανταφυλλιά / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 7,478.000 m
 • Χρόνος 3 h 54 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 890.000 m
 • Ψηλότερο 1,805.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,044.000 m
 • Σύν. κατάβασης 174.000 m
20/07/2021 23:01
(1)

Κοντίβα - Δολιανά / Καλιακούδα

 • Απόσταση 5,034.000 m
 • Χρόνος 3 h 36 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 743.000 m
 • Ψηλότερο 949.000 m
 • Σύν. ανάβασης 541.000 m
 • Σύν. κατάβασης 476.000 m
20/07/2021 23:02
(1)

Μεγάλο Χωριό - Κοντίβα / Καλιακούδα

 • Απόσταση 11,691.000 m
 • Χρόνος 8 h 5 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 742.000 m
 • Ψηλότερο 1,537.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,180.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,134.000 m
20/07/2021 23:02
(0)

κτφ. Δέφνερ - Γεροντόβραχος (χειμερινή) / Πάρνασσός

 • Απόσταση 2,421.000 m
 • Χρόνος 2 h 36 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,786.000 m
 • Ψηλότερο 2,361.000 m
 • Σύν. ανάβασης 593.000 m
 • Σύν. κατάβασης 18.000 m
20/07/2021 23:04
(1)

Βάργιανη - Νεραϊδοσπηλιά - Γερολέκας / Παρνασσός

 • Απόσταση 6,497.000 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 930.000 m
 • Ψηλότερο 1,715.000 m
 • Σύν. ανάβασης 997.000 m
 • Σύν. κατάβασης 250.000 m
20/07/2021 23:04