Κεντρική Ελλάδα

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.

κτφ. Τράπεζα - Πύργος / Οίτη

 • Απόσταση 6155 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 3 km/h
 • Χαμηλότερο 1745 m
 • Ψηλότερο 2128 m
 • Σύν. ανάβασης 551 m
 • Σύν. κατάβασης 168 m
(0)
31/05/2022

Συκιά - Τραγονόρος / Γκιώνα

 • Απόσταση 7687 m
 • Χρόνος 4 h 55 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 712 m
 • Ψηλότερο 2456 m
 • Σύν. ανάβασης 1844 m
 • Σύν. κατάβασης 124 m
(1)
18/09/2018

Γύρος Δυτικού Παρνασσού / Παρνασσός

 • Απόσταση 103950 m
 • Χρόνος 4 h 59 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 50 m
 • Ψηλότερο 1322 m
 • Σύν. ανάβασης 2183 m
 • Σύν. κατάβασης 2180 m
(0)
06/09/2018

Ανάβαση Βάργιανης / Πάρνασσός

 • Απόσταση 8850 m
 • Χρόνος 32 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 388 m
 • Ψηλότερο 891 m
 • Σύν. ανάβασης 528 m
 • Σύν. κατάβασης 15 m
(0)
15/08/2018

Γύρος Βαρδουσίων MTB / Βαρδούσια

 • Απόσταση 60240 m
 • Χρόνος 7 h 3 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 906 m
 • Ψηλότερο 2020 m
 • Σύν. ανάβασης 2249 m
 • Σύν. κατάβασης 2248 m
(0)
06/07/2018

Brevet Θέρμου (2010)

 • Απόσταση 218494 m
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 19 km/h
 • Χαμηλότερο 0 m
 • Ψηλότερο 0 m
 • Σύν. ανάβασης 4600 m
 • Σύν. κατάβασης 4579 m
(0)
06/07/2018

Σουβάλα - Κελάρια - Αγόριανη / Παρνασσός

 • Απόσταση 52910 m
 • Χρόνος 3 h 13 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 298 m
 • Ψηλότερο 1762 m
 • Σύν. ανάβασης 1720 m
 • Σύν. κατάβασης 1730 m
(0)
06/07/2018

Σουβάλα - Οινοχώρι - Βρύζες

 • Απόσταση 77927 m
 • Χρόνος 3 h 28 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 280 m
 • Ψηλότερο 1245 m
 • Σύν. ανάβασης 1633 m
 • Σύν. κατάβασης 1633 m
(0)
01/07/2018

Βουνό Κωστάριτσας / Βαρδούσια

 • Απόσταση 8900 m
 • Χρόνος 4 h 21 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1434 m
 • Ψηλότερο 2216 m
 • Σύν. ανάβασης 923 m
 • Σύν. κατάβασης 920 m
(1)
04/06/2018

Κατ. Δέφνερ - Μάννα - Τσάρκος - Γεροντόβραχος / Παρνασσός

 • Απόσταση 19389 m
 • Χρόνος 9 h 19 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1526 m
 • Ψηλότερο 2382 m
 • Σύν. ανάβασης 1458 m
 • Σύν. κατάβασης 1456 m
(0)
24/05/2018

Μονοπάτι Παρνασσού

 • Απόσταση 22343 m
 • Χρόνος 5 h 48 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 386 m
 • Ψηλότερο 1488 m
 • Σύν. ανάβασης 1458 m
 • Σύν. κατάβασης 1459 m
(0)
02/04/2018

Ροσκά - Πλατανάκι / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 3984 m
 • Χρόνος 3 h 1 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1052 m
 • Ψηλότερο 1777 m
 • Σύν. ανάβασης 768 m
 • Σύν. κατάβασης 66 m
(0)
28/03/2018

Γύρος Σουβάλας / Παρνασσός

 • Απόσταση 12223 m
 • Χρόνος 4 h 17 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 317 m
 • Ψηλότερο 1000 m
 • Σύν. ανάβασης 792 m
 • Σύν. κατάβασης 798 m
(0)
25/03/2018

Αμφίκλεια - Τούφα / Παρνασσός

 • Απόσταση 9889 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 419 m
 • Ψηλότερο 1520 m
 • Σύν. ανάβασης 1148 m
 • Σύν. κατάβασης 47 m
(0)
05/02/2018

Δελφοί - Κωρύκειο / Παρνασσός

 • Απόσταση 9022 m
 • Χρόνος 3 h 18 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 587 m
 • Ψηλότερο 1331 m
 • Σύν. ανάβασης 880 m
 • Σύν. κατάβασης 137 m
(1)
05/02/2018

Τόρνος - Τριανταφυλλιά / Παναιτωλικό

 • Απόσταση 7478 m
 • Χρόνος 3 h 54 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 890 m
 • Ψηλότερο 1805 m
 • Σύν. ανάβασης 1044 m
 • Σύν. κατάβασης 174 m
(0)
04/02/2018

Κοντίβα - Δολιανά / Καλιακούδα

 • Απόσταση 5034 m
 • Χρόνος 3 h 36 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 743 m
 • Ψηλότερο 949 m
 • Σύν. ανάβασης 541 m
 • Σύν. κατάβασης 476 m
(1)
03/02/2018

Μεγάλο Χωριό - Κοντίβα / Καλιακούδα

 • Απόσταση 11691 m
 • Χρόνος 8 h 5 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 742 m
 • Ψηλότερο 1537 m
 • Σύν. ανάβασης 1180 m
 • Σύν. κατάβασης 1134 m
(1)
03/02/2018

κτφ. Δέφνερ - Γεροντόβραχος (χειμερινή) / Πάρνασσός

 • Απόσταση 2421 m
 • Χρόνος 2 h 36 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1786 m
 • Ψηλότερο 2361 m
 • Σύν. ανάβασης 593 m
 • Σύν. κατάβασης 18 m
(0)
02/02/2018

Βάργιανη - Νεραϊδοσπηλιά - Γερολέκας / Παρνασσός

 • Απόσταση 6497 m
 • Χρόνος 4 h 37 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 930 m
 • Ψηλότερο 1715 m
 • Σύν. ανάβασης 997 m
 • Σύν. κατάβασης 250 m
(1)
26/01/2018