Αττική

anevenontas gps routes

 

Ανέβασε Διαδρομή

Ψαξε διαδρομές

Τελευταίες διαδρομές.
(0)

Τερψιθέα - Ναός Ομβρίου Διός / Υμηττός

 • Απόσταση 6.359 km
 • Χρόνος 0 s
 • Ταχύτητα 2.7 km/h
 • Χαμηλότερο 0.000 m
 • Ψηλότερο 0.000 m
 • Σύν. ανάβασης 499.000 m
 • Σύν. κατάβασης 163.000 m
07/10/2021 16:31
(1)

Σχίνος - Γερακίνα - Ντουσκιά / Γεράνεια

 • Απόσταση 14.553 km
 • Χρόνος 3 h 58 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 10.000 m
 • Ψηλότερο 1,065.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,105.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,156.000 m
25/08/2022 12:21
(0)

Γύρος Πάρνηθας / Πάρνηθα

 • Απόσταση 95,863.000 m
 • Χρόνος 4 h 12 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 80.000 m
 • Ψηλότερο 788.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,647.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,631.000 m
02/09/2021 08:46
(0)

Κυπριανός - Κεραμίδι - Σπ. Πάνα - Ταμίλθι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 14,422.000 m
 • Χρόνος 6 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 467.000 m
 • Ψηλότερο 953.000 m
 • Σύν. ανάβασης 799.000 m
 • Σύν. κατάβασης 813.000 m
22/06/2021 09:04
(0)

Γύρος Όρνιου / Πάρνηθα

 • Απόσταση 4,463.000 m
 • Χρόνος 2 h 7 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,139.000 m
 • Ψηλότερο 1,283.000 m
 • Σύν. ανάβασης 264.000 m
 • Σύν. κατάβασης 271.000 m
01/11/2018 11:27
(1)

Φλαμπούρι - Μόλα - Φλαμπούρι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 9,552.000 m
 • Χρόνος 3 h 23 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 961.000 m
 • Ψηλότερο 1,147.000 m
 • Σύν. ανάβασης 457.000 m
 • Σύν. κατάβασης 457.000 m
20/07/2021 23:06
(0)

Κατσιμίδι - Μόλα - Βρόκολι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 15,925.000 m
 • Χρόνος 5 h 38 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 577.000 m
 • Ψηλότερο 1,061.000 m
 • Σύν. ανάβασης 721.000 m
 • Σύν. κατάβασης 785.000 m
20/07/2021 23:09
(0)

Τελεφερίκ - Μπάφι - Σκίπιζα / Πάρνηθα

 • Απόσταση 13,049.000 m
 • Χρόνος 4 h 15 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 1,046.000 m
 • Ψηλότερο 1,282.000 m
 • Σύν. ανάβασης 612.000 m
 • Σύν. κατάβασης 612.000 m
20/07/2021 23:11
(0)

Κόκλα (Πλαταιές) - Κιθαιρώνας - Κριεκούκι (Ερυθραί)

 • Απόσταση 18,121.000 m
 • Χρόνος 6 h 31 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 399.000 m
 • Ψηλότερο 1,405.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,167.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,088.000 m
20/07/2021 23:12
(0)

Κρυονέρι - κτήματα Τατοΐου

 • Απόσταση 14.193 km
 • Χρόνος 3 h 32 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 374.000 m
 • Ψηλότερο 501.000 m
 • Σύν. ανάβασης 266.000 m
 • Σύν. κατάβασης 267.000 m
20/07/2021 23:14
(1)

Μον Παρνές - Μαλακάσα / Πάρνηθα

 • Απόσταση 20,847.000 m
 • Χρόνος 8 h 12 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 282.000 m
 • Ψηλότερο 1,074.000 m
 • Σύν. ανάβασης 413.000 m
 • Σύν. κατάβασης 1,196.000 m
20/07/2021 23:14
(0)

Μαζαραίικα MTB / Πάρνηθα

 • Απόσταση 22,920.000 m
 • Χρόνος 2 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 432.000 m
 • Ψηλότερο 593.000 m
 • Σύν. ανάβασης 396.000 m
 • Σύν. κατάβασης 395.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

Κανάλι Μόρνου

 • Απόσταση 39,071.000 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 277.000 m
 • Ψηλότερο 428.000 m
 • Σύν. ανάβασης 416.000 m
 • Σύν. κατάβασης 414.000 m
20/07/2021 23:15
(0)

Θρακομακεδόνες - Φλαμπούρι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 3,335.000 m
 • Χρόνος 2 h 51 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 565.000 m
 • Ψηλότερο 1,151.000 m
 • Σύν. ανάβασης 588.000 m
 • Σύν. κατάβασης 14.000 m
20/07/2021 23:17
(1)

Αγ. Μερκούριος - Παλιομήλεσι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 10,085.000 m
 • Χρόνος 3 h 31 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 482.000 m
 • Ψηλότερο 734.000 m
 • Σύν. ανάβασης 460.000 m
 • Σύν. κατάβασης 461.000 m
08/09/2019 07:59
(0)

Σκάλα Γερακίνας - Μεγάλη Ντουσκιά / Γεράνεια

 • Απόσταση 8,952.000 m
 • Χρόνος 3 h 14 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 82.000 m
 • Ψηλότερο 1,065.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,069.000 m
 • Σύν. κατάβασης 86.000 m
30/04/2019 11:01
(0)

Βίλια - Κιθαιρώνας

 • Απόσταση 10,085.000 m
 • Χρόνος 3 h 0 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 521.000 m
 • Ψηλότερο 1,413.000 m
 • Σύν. ανάβασης 1,016.000 m
 • Σύν. κατάβασης 152.000 m
03/01/2018 09:36
(2)

Πίσια - Πίντιζα - Φανερωμένη / Γεράνεια

 • Απόσταση 10,726.000 m
 • Χρόνος 3 h 40 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 516.000 m
 • Ψηλότερο 1,041.000 m
 • Σύν. ανάβασης 709.000 m
 • Σύν. κατάβασης 703.000 m
29/11/2017 12:30
(0)

Χούνη - Φλαμπούρι / Πάρνηθα

 • Απόσταση 9,950.000 m
 • Χρόνος 4 h 30 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 510.000 m
 • Ψηλότερο 1,151.000 m
 • Σύν. ανάβασης 796.000 m
 • Σύν. κατάβασης 796.000 m
07/10/2021 09:19
(0)

Ρεματιά Γιαννούλας - Πάρνηθα

 • Απόσταση 1,988.000 m
 • Χρόνος 30 min
 • Ταχύτητα 4.0 km/h
 • Χαμηλότερο 328.000 m
 • Ψηλότερο 379.000 m
 • Σύν. ανάβασης 138.000 m
 • Σύν. κατάβασης 93.000 m
07/10/2021 09:21