Τελευταίες διαδρομές.

Καταρράκτης - Καταφύφι / Τζουμέρκα

 • Απόσταση 7215 m
 • Χρόνος 4 h 48 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 811 m
 • Ψηλότερο 2393 m
 • Σύν. ανάβασης 1593 m
 • Σύν. κατάβασης 52 m
(0)
04/12/2017

πρφ. Ηλίας - Λούκι Αητού - Κόρακας / Βαρδούσια

 • Απόσταση 5091 m
 • Χρόνος 4 h 16 min
 • Ταχύτητα 4 km/h
 • Χαμηλότερο 1445 m
 • Ψηλότερο 2495 m
 • Σύν. ανάβασης 1022 m
 • Σύν. κατάβασης 29 m
(0)
21/11/2017

Λίμνη Αώου - Φλέγγα (χειμερινή)

 • Απόσταση 14996 m
 • Χρόνος 7 h 0 min
 • Ταχύτητα 0 km/h
 • Χαμηλότερο 1357 m
 • Ψηλότερο 2157 m
 • Σύν. ανάβασης 901 m
 • Σύν. κατάβασης 883 m
(0)
23/10/2017

Πάπιγκο - Γκαμήλα (χειμερινή)

 • Απόσταση 11574 m
 • Χρόνος 5 h 0 min
 • Ταχύτητα 1 km/h
 • Χαμηλότερο 975 m
 • Ψηλότερο 2497 m
 • Σύν. ανάβασης 1656 m
 • Σύν. κατάβασης 312 m
(0)
22/10/2017