Πρόστιμα και απαγορεύσεις, σε δάση και περιοχές Natura

apagorefsis-se-dasi kai perioxes natura

Θυμάστε πέρσι τις ημέρες των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού; Φανταζόμαστε ναι. Ένα από τα μέτρα «πρόληψης» ήταν και η απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας σε δάση, άλση και δρυμούς.

Το μέτρο ήταν στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης εκείνων των ημερών, αλλά επειδή προφανώς αξιολογήθηκε θετικά (όχι μόνο στις πυρκαγιές, αλλά και στα πλαίσια της πανδημίας), το ελληνικό κράτος αποφάσισε να το αναβαθμίσει, από έκτακτο – περιστασιακό μέτρο, σε καθεστώς μόνιμης εξαίρεσης.

Έτσι την δυνατότητα απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Η απόφαση απαγόρευσης για διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία στις συγκεκριμένες περιοχές, θα εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Το σκεπτικό της τροπολογίας είναι ότι «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έκδοσης απόφασης απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές, που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού)».

Η απαγόρευση αυτή εξαιρεί πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές και αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πρακτικά τι σημαίνουν αυτά;

Τα παραπάνω δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.

Η τροπολογία δεν μιλά για κάποια καθολική απαγόρευση. Λέει ότι η περιφέρεια “δύναται” να απαγορεύσει. Αλλά ποιος περιφερειάρχης προκειμένου να έχει ήσυχο το κεφάλι του, δεν θα κάνει κατάχρηση της δυνατότητας αυτής;

Σε κατηγορία κινδύνου «3» και πάνω βρίσκονται πολλές περιοχές –ειδικά της ανατολικής Ελλάδας- τις περισσότερες μέρες των επικίνδυνων μηνών (Μάιος – Οκτώβριος). Και σε συνθήκες καύσωνα πολλοί επιλέγουν τα ορεινά και τα γύρω των πόλεων άλση και δάση για να ανακουφιστούν από τις αφόρητη κατάσταση των πόλεων. Αυτό θα είναι πλέον αμφίβολο αν μπορεί να γίνει. Η λύση θα είναι μέσα σε κλειστό χώρο με τον κλιματισμό στο φουλ (με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και περιβαλλοντικά);

Διαβάστε ακόμα:  Βανδαλισμοί μονοπατιών στην Ευρυτανία

Αν η μετακίνηση εργαζομένων δεν θα απαγορεύεται, αυτό σημαίνει ότι ένα εργοτάξιο θα συνεχίζει την λειτουργία του (π.χ. εκατοντάδες αιολικά είναι σε λειτουργία ή σε στάδιο εγκατάστασης μέσα σε προστατευόμενες περιοχές);

Ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον ορεινό τουρισμό, πως θα προγραμματίζει τη δραστηριότητα του; Το ίδιο και για πολλά επαγγέλματα που έχουν σαν πεδίο δραστηριότητας τις περιοχές αυτές, αλλά και για ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο προστασίας αυτών των περιοχών.

Μας παρουσιάζεται και πάλι ένα καθεστώς απαγορεύσεων (που δεν πρόσφερε τίποτα), ενώ δεν έχει παρουσιαστεί κανένας σοβαρός σχεδιασμός για την προστασία και πρόληψη. Κι αυτό, όταν οι δασικές πυρκαγιές τις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμα και μεταξύ των χιονιάδων του προηγούμενου μήνα, έχουν σημειώσει ρεκόρ, κάτι που δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για τη φύση της πατρίδας μας, που πιέζεται ασφυκτικά από κάθε είδους συμφέροντα και επίδοξους επενδυτές, συμφέροντα και επενδυτές όμως που απολαμβάνουν αμέριστη κρατική υποστήριξη. Δυστυχώς –και μακάρι να βγούμε λάθος- αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

«Άρθρο 1 Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

1.Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α’ 289).

2.Η απόφαση της παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, εισηγείται περί της αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε για το σύνολο των περιοχών της παρ. 1 είτε για ορισμένες εξ αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.

Διαβάστε ακόμα:  Ολοι μαζί για την Πάρνηθα!

3.Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου και προσδιορίζονται μέσω επισυναπτόμενης, ως Παράρτημα, ορθοφωτογραφίας τα όρια της περιοχής στην οποία επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης.

4.Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου του πρώτου εδαφίου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής

Η απαγόρευση του άρθρου 1 δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 1, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, δύναται να:

α) συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές του άρθρου 1 και οι κατηγορίες προσώπων του άρθρου 2,

β) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 1 και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα».

SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...