Παραπομπή του ελληνικού κράτους στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για αιολικό πάρκο σε περιοχή natura

Ίσως μπει ένα φρένο στην ασυδοσία

Αιολικές εγκαταστάσεις στην Εύβοια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες κατά του ελληνικού κράτους για την αδιαφορία του σε θέματα περιβάλλοντος. Με αφορμή τη χωροθέτηση αιολικού πάρκου σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως natura στη νότια Εύβοια, το ελληνικό κράτος βρίσκεται ένα βήμα πριν την παραπομπή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εφόσον οι νόμοι του δεν είναι συμβατοί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

Ήδη στην περιοχή αυτή, λειτουργούν 352 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε 34 αιολικά πάρκα και υπάρχει σχεδιασμός να δεχτεί άμεσα, επιπλέον 209 ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν σε 27 νέα αιολικά πάρκα!

Σημειώνεται ότι το 27,3% της χερσαίας, το 6% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας μας και συνολικά το 18% της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται κάτω από καθεστώς natura, κάτι που έχει βοηθήσει στην επιβίωση της άγριας ζωής και φύσης και -για όσους αρέσκονται στους οικονομικούς όρους- η ήπια εκμετάλευση των περιοχών αυτών συνεισφέρει το 3% (300δις) του ΑΕΠ της Ε.Ε.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη (εφόσον επαληθευτεί), που ίσως βάλει ένα φρένο στην ασυδοσία των αιολικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...