Ανακηρύσσεται Εθνικό Πάρκο ο Όλυμπος & καθορίζονται οι ζώνες προστασίας

Έτοιμο είναι το Προεδρικό Διάταγμα για την ανακύρηξη του Ολύμπου σε Εθνικό Πάρκο. Με το σχέδιο του ΠΔ προβλέπεται αύξηση της συνολικής έκτασης της Προστατευόμενης Περιοχής στα 366.000. Στην περιοχή αυτή προβλέπεται η δημιουργία και οριοθέτηση 4 ζωνών διαχείρισης με κλιμακούμενο καθεστώς προστασίας καθώς και ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης των διάφορων δραστηριοτήτων.

Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος  είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία τμήματα της περιοχής του όρους Όλυμπος, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, ιστορική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης  ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης της περιοχής.

Εντός του Εθνικού Πάρκου θα υφίστανται οι εξής τέσσερις ζώνες :

A) Περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α, που περιλαμβάνει την περιοχή νότια του ρέματος του Ενιπέα, μέχρι την Μπάρα και τις πλαγιές νότια του Καλόγερου.)
Στην Ζώνη Α διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις .

B) Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β, που περιλαμβάνει τις ψηλές κορφές, την πλαγιά βόρεια του Ενιπέα και τις βόρεις χαράδρες Ναούν και Ξερολάκι.)
Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται ορισμένα έργα και εργασίες μικρής κλίμακας, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται ήπιες δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς του παρόντος, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.

Διαβάστε ακόμα:  Ακυρώθηκε ο Μαραθώνιος Ολύμπου

Γ) Προστατευόμενο Τοπίο  (Ζώνη Γ, που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες πλαγιές πάνω από το Λιτόχωρο και τις βόρειες ρεματιές πάνω από το Δίον, τη Βροντού και την Πέτρα.)
Στην ζώνη Γ διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμενες παραδοσιακού χαρακτήρα δραστηριότητες των κατοίκων, με παράλληλη παροχή  δυνατοτήτων οικοτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Δ.   Περιοχή Οικοανάπυξης (Ζώνη Δ, που περιλαμβάνει το υπόλοιπο βουνό από τους πρόποδες).
Στην ζώνη Δ διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με περιβαλλοντικά φιλικές ασχολίες και παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων, με παράλληλη παροχή  δυνατοτήτων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  Ειδικότερα εντός των ορίων της περιοχής Οικοανάπτυξης (Ζώνη Δ) επιπλέον των αναφερομένων στις παραπάνω ζώνες  επιτρέπονται:
1.    Έργα βελτίωσης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου οδικού δικτύου .
2.    Η κατασκευή έργων επέκτασης, βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), .
3.    Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.
4.    Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων, τυποποίησης φρούτων και λαχανικών, μελιού  κλπ.), της Β κατηγορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (της ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) η κτιριακή υποδομή των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 300 m2 συνολικά,  μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
5.    Η κατασκευή και λειτουργία μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της Β κατηγορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (της ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) κανονιστικής πράξης ) μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
6.    Η δημιουργία θεματικών πάρκων της Β κατηγορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (της ΥΑ 1598/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) κανονιστικής πράξης ) μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
7.    Η θήρα όπως ασκείται σήμερα και μέχρι την εκπόνηση ειδικής μελέτης Η εκτός σχεδίου δόμηση για την ανέγερση και χρήση κατοικίας, μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ, μέγιστου επιτρεπόμενου ύψος κτιρίων τα 7,5 τ.μ. στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτός σχεδίου δόμηση πολεοδομικές διατάξεις .

SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...