Απαγόρευση κίνησης τροχοφόρων στην Οξιά

Να και κάτι ελπιδοφόρο!

Είναι γνωστό ότι τα άπειρα χιλιόμετρα ορεινών χωματόδρομων σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους υποβάθμισης των βουνών μας. Δρόμοι που πάνε παντού, οδηγούν στο πουθενά, αλλοιώνουν το τοπίο και το κυριότερο: επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε είδους παράνομες και επιβλαβείς δραστηριότητες: κυνήγι, οδήγηση 4Χ4 εκτός δρόμου, σκουπίδια, λαθροϋλοτομία κλπ. κλπ.

Έτσι, με ευχάριστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η διεύθυνση δασών Φθιώτιδας, απαγόρευσε την κυκλοφορία σε ένα κομμάτι της Οξιάς και συγκεκριμένα νότια της ράχης Τυμφρηστού τοποθετώντας μπάρες. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας αποφάσισε την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων σε τμήμα του δασικού οδικού δικτύου του Κοινοτικού δάσους Τυμφρηστού ΠΕ Φθιώτιδας, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπερχειάδας για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους και συγκεκριμένα στο δασικό δρόμο από Δ.Θ. ‘’Σήραγγα’’ έως τη Δ.Θ. ‘’Νοντούση’’ και στο δασικό δρόμο από Δ.Θ. ‘’Ράχη’’ έως τη Δ.Θ. ‘’Καραβαγγέλη’’ και τοποθέτηση μπαρών στα σημεία των δασικών δρόμων της περιοχής του Κοινοτικού δάσους Τυμφρηστού με συντεταγμένες στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 όπως παρακάτω:

1 316771, 57 4306276,05
2 318230, 65 4305426,77
3 316123,37 4303941,94
4 318535,91 4304087,95
5 317484,52 4306401,56
6 316154,80 4306741,50
7 318439,76 4305812,75

 

με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Χρόνος απαγόρευσης διέλευσης όλων των τροχοφόρων οχημάτων ορίζεται από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επόμενου έτους.
2. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα τροχοφόρα οχήματα της Δασικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Στρατού, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας, κατά την εκτέλεση της υπηρεσία τους, καθώς και τα αυτοκίνητα των δασικών συνεταιρισμών κατά την υλοτομική περίοδο. Τέλος εξαιρούνται και τα οχήματα όσων κατέχουν άδεια για επιστημονική έρευνα παραμέτρων του οικοσυστήματος.
3. Τα απαραίτητα τεχνικά έργα (απαγορευτικές μπάρες, πινακίδες ενημέρωσης, κλπ) θα κατασκευαστούν από το Δήμο Μακρακώμης.
4. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
5. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του Ν 998/1979, όπως προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν 2637/1998.
6. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για δέκα (10) έτη.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2
παρ. 1β και 3 του Ν.301/76 (ΦΕΚ 91/Α/20-4-1976).

Εμείς μπορεί να μην είμαστε επιστήμονες, όμως από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια στα βουνά, έχουμε τη γνώμη ότι οι δρόμοι είναι μια πραγματική μάστιγα και άρα η απαγόρευση ελεύθερης πρόσβασης τροχοφόρων σε αυτά, με εξαίρεση σε επαγγελματίες (π.χ. κτηνοτρόφους το καλοκαίρι), θα μείωνε δραματικά την πίεση που δέχεται η ορεινή φύση από τις δραστηριότητες που προαναφέραμε και τις επιπτώσεις τους.

Είναι πολύ πιο απλό να ελέγχεις γενικά την πρόσβαση, από το να ελέγχεις τον κάθε έναν και τέτοιες ενέργειες όπως αυτή, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

SHARE
Οι εκδόσεις ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ξεκίνησαν την άνοιξη του 98 με την έκδοση του πρώτου ομώνυμου τεύχους. Από τότε έχουν εκδοθεί 73 τεύχη, 9 τίτλοι βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο και συνεχίζουμε...