Εργασία στο Ανεβαίνοντας|Σύνδεση|Επικοινωνία|Όροι Χρήσης|RSSrss
Greek English
Αναρριχητική βαθμολογία

Σχεδόν από τις απαρχές της ορειβατικής ιστορίας, οι αναρριχητές και οι ορειβάτες ένιωσαν την ανάγκη να αξιολογούν και να συγκρίνουν τη τεχνική δυσκολία των αναβάσεών τους. Σε όλα αυτά τα χρόνια, πολλά συστήματα δημιουργήθηκαν που εκ πρώτης όψεως φαντάζουν δυσνόητα.
Η βαθμολόγηση όμως της τεχνικής δυσκολίας, είναι απαραίτητη, γιατί βοηθάει τον αναρριχητή να κατανοήσει κατά πόσο μια αναρρίχηση ή ανάβαση, είναι γι’ αυτόν εφικτή, αλλά και τι εξοπλισμό θα χρειαστεί. Η βαθμολόγηση, είναι πάντα υποκειμενική (αφού την ορίζει αυτός/οί που έκαναν τη πρώτη ανάβαση), αλλά πολλές φορές αυτή διορθώνετε από επόμενες επαναλήψεις.
Η βαθμολόγηση (σε όλα τα συστήματα), αφορά τόσο τη γενική δυσκολία μιας διαδρομής (ποιότητα βράχου, δυνατότητα ασφάλισης κλπ.), όσο και τις επιμέρους σχοινιές. Στις διαδρομές sport μιας σχοινιάς, βαθμoλογείτε η μεγαλύτερη δυσκολία.
Οι διαφορές ανάμεσα σε πεδία, αλλά και είδη πετρωμάτων, πολλές φορές δυσκολεύουν τους αναρριχητές. Ένας αναρριχητής που σκαρφαλώνει ασβεστόλιθο, θα χρειαστεί αρκετή προσπάθεια για να επαναλάβει διαδρομή ίδιας δυσκολίας σε γρανίτη και το αντίθετο.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν αυτά τα συστήματα, αλλά και την αντιστοιχία μεταξύ τους.

Ελεύθερη Αναρρίχηση

freeClimbing801

Bouldering

boulder

 

.